Se incarca

Legislatie

Regulament avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara 2014 Ordonanta nr. 785/2011 - Privind modificarea si completarea Ordinului nr. 634/2006 Ordonanta nr. 784/2011 - Privind modificarea si completarea Ordinului nr. 633/2006 Ordin Nr. 633 /2006 - Pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara Ordin Nr. 107 /2010 - Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane Ordin Nr. 108 /2010 - Ordin privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si topografiei Ordin Nr. 81 /2010 - Privind abrogarea unor acte normative referitoare la cadastru, geodezie si cartografie Ordonanta de urgenta Nr. 64 /2010 - Privind modificarea si completarea Legii cadastrului nr. 7/1996 Ordin Nr. 134 /2009 - Modificarea si completarea regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara Ordin Nr. 139 /2009 - Modificarea si completarea regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara Ordin Nr. 634 /2006 - Modificarea si completarea regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara Legea Nr. 7/1996 - Legea cadastrului Legea Nr. 499/2004 - Modificare la Legea Cadastrului Nr.7/1996 Legea Nr. 78/2002 - Modificare si completare la Legea Cadastrului Nr.7/1996 Legea Nr. 247/2005 - Privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente OUG nr. 41 din 27 mai 2004 pentru modificarea si completarea Legii Cadastrului Nr. 7/1996 Legea Nr. 112/1995 - Lege pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului Legea Nr. 18/1991 - Legea fondului funciar Hotararea de guvern Nr. 834/1991 - Terenuri aflate in patrimoniul statului DECRET-LEGE Nr. 115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare